Bánh Pia Đậu Sầu Riêng

99.000

Khối lượng: 600g

Dạng đóng gói: 4 cái/ bì

Thời gian sử dụng: 75 ngày kể từ ngày sản xuất